Warszawa

Warszawa


Stolica Rzeczypospolitej Polskiej, miasto nad Wisłą w Kotlinie Warszawskiej 1652 tyś mieszkańców. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z X wieku. Na przełomie XIII i XIV wieku Warszawa stała się stolicą Mazowsza. Od 1569 r. była miejscem sejmów walnych. W XVI wieku król Zygmunt III rozpoczął przebudowę zamku w Warszawie na rezydencje królewską a w 1596 r. przeniósł tu stolicę z Krakowa.

W XVIII wieku po odbudowie miasta ze zniszczeń wojennych, wzrosło znaczenie polityczne Warszawy, która stała się faktycznym ośrodkiem władz Polski. W 1791r. podczas Sejmu Czteroletniego uchwalono tutaj Konstytucję Trzeciego Maja. W 1807 r. zostało utworzone Księstwo Warszawskie, które przywróciło miastu charakter stolicy. W 1848 r. otwarto połączenie kolejowe z Wiedniem.

W 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Warszawa stała się stolicą odrodzonego Państwa. W dniach 13-16 sierpień 1920 r. na przedpolach miasta miał miejsce ,,Cud nad Wisłą”, mianem tym określa się skuteczne kontruderzenie wojsk polskich, przesądzające losy wojny z bolszewikami

W okresie międzywojennym Warszawa była miastem eleganckim i świetnie się prezentującym . 28 września 1939 roku po zaciętej obronie , generał Tadeusz Kutrzeba podpisał honorową kapitulację stolicy, rozpoczeła się okupacja hitlerowska. W czasie wojny Warszawa była centralnym ośrodkiem ruchu oporu, z siedzibami kierownictw i dowództw wszystkich ogólnokrajowych konspiracyjnych stronnictw i grup politycznych oraz organizacji wojskowych

W 1943 roku w getcie żydowskim wybuchło powstanie pod dowództwem M. Anielewicza, w którym zgineło około 60 tysięcy osób. Po powstaniu warszawskim (1 sierpnia – 2 październik 1944 roku ) miasto było systematycznie niszczone przez hitlerowców, a wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni. W luty m 1943 roku powstał KL Warschau (niem. Konzentrationslager Warschau) – nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny na terenie Warszawy, będący jednym z elementów realizacji planu zniszczenia 95% powierzchni zabudowanej stolicy, określanego jako tzw. "Plan Pabsta", który przewidywał ostateczne zniszczenie Warszawy jako stolicy Polski.

W miejscu miasta hitlerowcy zamierzali wybudować "Nowe niemieckie miasto Warszawa" (niem. "Die neue deutsche Stadt Warschau" ) przeznaczone dla elity niemieckiej. Pierwsze dochodzenie w sprawie KL Warschau prowadzono już w 1945, jednak niespodziewanie zostało ono przerwane z powodu utworzenia w budynkach poobozowych po wojnie Obozu Pracy wykorzystywanego przez NKWD do więzienia i eksterminacji Polaków, głównie ze środowisk AK, sprzeciwiających się uzależnieniu Polski od ZSRR.

Po wojnie odbudowano prawie wszystkie zabytkowe budowle. Obecnie Warszawa jest siedzibą najwyższych władz państwowych, wielkim ośrodkiem administracyjnym, naukowym, kulturalnym, przemysłowym, finansowym oraz centralnym węzłem komunikacyjnym Polski. ( z międzynarodowym portem lotniczym Okęcie i terminalem).

Warszawa jest centrum naukowym kraju, siedzibą Państwowej Akademii Nauk i innych wyższych uczelni (m.in. Uniwersytet Warszawski ) a także instytucji naukowo- badawczych.. Znajduje się tu dwadzieścia teatrów dramatycznych, cztery teatry lalek,
opera ,, Tatr Wielki ‘’ , Filharmonia Narodowa, Wytwórnia Filmów telewizyjnych, siedziba głównej rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji, ponad 25 muzeów, 20 galerii wystawowych, bibloteki, redakcje czasopism i wydawnictw oraz archiwa.

Warszawa to także miejsce licznych imprez kulturalnych, między innymi :
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ,, Jazz Jamboree ’’, Warszawskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowe Targi Książki.

Znajdują się tu liczne obiekty o charakterze zabytkowym których specyfiką jest to, że zostały po wojnie zrekonstruowane lub odbudowane z dużym pietyzmem, na ogół z zachowaniem ocalałych elementów.

Do najważniejszych zabytków należy :

Zamek Królewski, pierwotnie z XIV wieku, przebudowany w stylu barokowym w XVII wieku, barokowy Pałac Lubomirskich zwany ,,Pałacem pod Blachą ”, z XVII wieku barokowa kolumna Zygmunta III Wazy z 1643 roku, bazylika archikatedralna z XIV wieku z grobowcami Henryka Sienkiewicza, prezydenta Gabriela Narutowicza, prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Zespół kamienic ceglanych typu hanzaetyckiego z XV- XVII wieku z elementami późnogotyckimi i późnorenesansowymi, mury miejskie z barbakanem z XV/XVI wieku, barokowy Pałac Krasińskich, tak zwany Rzeczypospolitej z arkadowymi galeriami, neoklasycystyczny Teatr Wielki z XIX wieku, neoklasycystyczny Gmach Komisji Przychodów i Skarbu z XIW wieku, kościół ewangelicko- augsburski z XVIII wieku, geometryczny Ogród Saski projektu Tylmana z Gameren z XVII wieku, przekształcony na krajobrazowy, zespół pałacowo- parkowy ,, Łazienki ” z XVII i XVIII wieku, będący wybitnym przykładem polskiego baroku.

W okolicy miasta znajdują się cztery rezerwaty przyrody : Jezioro Czerniakowskie, Las Bielański, Las Kabacki i Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego.
Search Me Not .pl - Katalog Stron Internetowych searchmenot.pl oparty na skrypcie SeoKatalog. Zapraszamy do bezpłatnego dodawania stron internetowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w Internecie jest bardzo wiele stron i katalogów. Jednak w naszym Katalogu stawiamy na wartościowe strony, wyróżniające się ciekawą treścią, starannym wykonaniem, wysoką użytecznością.

Katalog F- media.pl - najnowszym polskim projekcie soe, którego celem jest przygotowanie profesjonalnego skryptu do katalogowania stron internetowych. Aby dodać swoją stronę www wybierz kategorię związaną tematycznie... 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW